Lid worden

Samen sta je sterk!

Wilt u als natuurorganisatie lid worden van GlobeGuards, dat kan! Op deze pagina vindt u alles over de voorwaarden en procedure van een lidmaatschap bij GlobeGuards.

https://globeguards.nl/wp-content/uploads/2022/03/cropped-GlobeGuards_Logo_Icon_Schild.png

Voorwaarden lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van GlobeGuards moet een organisatie aan de volgende criteria voldoen.

 1. De organisatie onderschrijft de doelstelling van GlobeGuards en streeft natuurbehoud op internationaal niveau na.
 2. De organisatie is in Nederland gevestigd met volledige rechtsbevoegdheid en heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal 3 personen. Een Nederlandstalige afgevaardigde moet zitting kunnen nemen in de ledenvergadering.
 3. De organisatie is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
 4. Als de organisatie werkt in een internationaal verband moet zij in ieder geval zelfstandige beslissingsbevoegdheid hebben voor Nederland.
 5. De organisatie moet minimaal 3 jaar bestaan en hebben bewezen ook zelfstandig fondsen te kunnen werven voor haar projecten en een donateurs c.q. ledenadministratie voeren.
 6. De projecten van de organisatie moeten daadwerkelijk bijdragen aan de bescherming van bedreigde diersoorten, plantensoorten en ecosystemen.
 7. Natuurbescherming van de organisatie in het desbetreffende land is op grass root level en erop gericht betrokkenheid met de lokale bevolking te creƫren.
 8. De organisatie moet inzicht geven in het percentage van de uitgaven dat wordt besteed aan het project in het land van bestemming.
 9. De organisatie moet beargumenteren waarom ze lid wil worden van de GlobeGuards en zelf aangeven wat zij voor de vereniging als geheel zou kunnen betekenen.
 10. De organisatie moet bereid zijn het jaarlijkse lidmaatschapsgeld (ā‚¬ 250,-) te betalen.
 11. Rechtspersonen die lid willen worden moeten dat schriftelijk melden aan het bestuur en daarbij de statuten, het huishoudelijk reglement, het financiƫle jaarverslag, het jaarverslag van het laatste jaar, twee referenties en een specificatie van de donateurs c.q. leden overleggen.
https://globeguards.nl/wp-content/uploads/2022/03/cropped-GlobeGuards_Logo_Icon_Schild.png

Procedure

1. Een lidmaatschapsaanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld en voorzien is van de gevraagde kopieƫn.
2. De ingevulde lidmaatschapsaanvraag wordt door het bestuur van GlobeGuards gecontroleerd.
3. Als de organisatie voldoet aan de voorwaarden, zal het bestuur contact met u opnemen voor een nader gesprek. Hierin zal dieper worden ingegaan op de motivatie voor een lidmaatschap.
4. Bij een wederzijdse positieve instemming zal uw aanvraag als nieuw lid worden voorgelegd aan de huidige leden van GlobeGuards. Dit gebeurt tijdens Ć©Ć©n van de drie jaarlijkse algemene ledenvergaderingen waarin u de organisatie middels een korte presentatie voorstelt en de huidige leden de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen. Vervolgens zullen de huidige GlobeGuards leden in uw afwezigheid overleggen en stemmen over uw toelating tot GlobeGuards.
5. Na een lidmaatschap van 1 jaar mogen nieuwe leden een veilingitem aanleveren voor de Dag van de Natuur.
6. Na 3 jaar wordt het lidmaatschap geƫvalueerd en opnieuw met de criteria getoetst. Het is mogelijk dat het lidmaatschap op basis hiervan niet wordt verlengd. De evaluatie wordt ƩƩn keer per jaar meegenomen in de bestuursvergadering.

https://globeguards.nl/wp-content/uploads/2022/03/cropped-GlobeGuards_Logo_Icon_Schild.png

Inschrijfformulier

Het formulier bestaat uit contactinformatie, een korte vragenlijst over de organisatie en informatievoorziening. Het is belangrijk dat alle onderdelen volledig en naar waarheid worden ingevuld.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. Wilt u meer weten over GlobeGuards. Op deze pagina vindt u onze statuten, beleidsplan en financiƫle jaarverslag.