Apenheul Natuurbehoudfonds

Zet zich wereldwijd in voor de bescherming van wilde primaten en hun leefgebied.

Bescherming van:

Primaten in het wild

Actief in:

Madagascar, Guinea, Kameroen, Congo, Peru, Nicaragua, Braziliƫ, Maleisiƫ, Indonesiƫ en Laos.

logo website

Het Apenheul Primate Conservation Trust (APCT) heeft sinds 1994 wereldwijde bescherming van wilde primaten als missie. Het fonds ondersteunt actief meerdere projecten die vallen binnen vier categorieĆ«n, namelijk: ‘onderzoekā€™, ā€˜natuureducatie’, ‘natuurbescherming’ en ‘natuurherstel’. Een van de kernprincipes van het APCT is de erkenning dat het beschermen of vergroten van het habitat van primaten een veel bredere impact heeft dan alleen op deze primaten zelf. Het beschermt namelijk ook talloze andere plant- en diersoorten die van datzelfde ecosysteem afhankelijk zijn. Zo draagt het APCT indirect bij aan het behoud van biodiversiteit op wereldschaal.

Education website

Educatieprogramma voor kinderen

Wat zijn de bedreigingen?

Als organisatie staat het APCT voor verschillende ecologische bedreigingen. Onze belangrijkste zorg is de habitatvernietiging en -fragmentatie die de leefgebieden van primaten aantast. Daarnaast spelen zaken als illegale handel in primaten en stroperij een rol bij de bedreiging van deze soorten. Het behoud van biodiversiteit en ecosystemen is essentieel om deze uitdagingen aan te pakken.

Wat is onze aanpak?

Onze aanpak omvat een combinatie van natuurbeschermingsprojecten, educatie en betrokkenheid van lokale gemeenschappen. We financieren en ondersteunen projecten die zich richten op het behoud van primaten en hun habitat, terwijl we actief natuureducatie bevorderen. Daarnaast werken we nauw samen met lokale gemeenschappen om duurzame oplossingen te ontwikkelen en te implementeren, en we delen kennis en resultaten via onze partner, Stichting Apenheul. Samen werken we aan het behoud van wilde primaten en hun leefomgeving.

Wat zijn de resultaten?

Het APCT heeft talrijke resultaten en mijlpalen bereikt in zijn inzet voor primaten en natuurbescherming. Dit omvat het succesvol financieren en uitvoeren van projecten die de leefomstandigheden van wilde primaten verbeteren, herbebossing uitvoeren, het vergroten van bewustzijn door educatieve programma’s en het betrekken van lokale gemeenschappen in duurzame oplossingen. De concrete resultaten omvatten het behoud van primatenpopulaties, herstel van habitats en grotere betrokkenheid van zowel kinderen als volwassenen bij natuurbescherming in de regio’s waarin we actief zijn.

Research website

Het uitvoeren van onderzoek

GlobeGuards_Logo_Icon_Aap

Laten we ons allemaal inzetten voor een groenere wereld, waarin samenwerking de sleutel is tot natuurbehoud en duurzaamheid.

Iris de Winter

GlobeGuards_Logo_Icon_Aap

Meer weten?

E-mail:

i.dewinter@apenheul.nl

Contactpersoon:

Iris de Winter

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild