Bears in Mind

Beschermt beren in het wild en helpt beren in nood.

Bescherming van:

De acht beersoorten en hun leefgebied.

Actief in:

De landen en regio’s waar deze soorten voorkomen; van Zuid Amerika, Europa, tot Centraal en Zuidoost Azië.

logo website

Sinds 1993 zet Bears in Mind haar kennis, expertise en financiële middelen in voor de bescherming van beren (en hun leefgebied) in het wild, en beren in gevangenschap. Bears in Mind werkt samen met overheden, lokale organisaties en universiteiten aan projecten op het gebied van natuurbescherming, welzijn, educatie & voorlichting. Onder de bescherming van het leefgebied van de beer (m.n. bruine beer, lippenbeer, brilbeer, honingbeer, Aziatische zwarte beer) vallen ook andere diersoorten die hetzelfde leefgebied delen zoals Amoerluipaarden en Siberische tijgers.

In beslag genomen cub komt aan in het rehabilitatiecentrum voor weesberen - Roemenië website

Een in beslag genomen cub komt aan in het rehabilitatiecentrum voor weesberen in Roemenië

Wat zijn de bedreigingen?

De belangrijkste bedreigingen voor beren zijn versnippering en verlies van habitat, conflicten met mensen, stroperij, handel in hun lichaamsdelen en de directe effecten van een veranderend klimaat.

Wat is onze aanpak?

Bears in Mind ondersteunt tientallen projecten over de gehele wereld. Lokale initiatieven, veelal uitgevoerd door partners die van Bears in Mind projectsubsidie hebben ontvangen. Onderzoek naar de verspreiding van beren, naar de effecten van menselijke activiteiten in berenhabitat, onderzoek naar de illegale handel in delen van beren (bijv. berengal), bewustwordingscampagnes over samenleven met beren, maar ook het ontwikkelen van lesmateriaal voor studenten behoren allemaal tot activiteiten die door de stichting geïnitieerd en ondersteund worden.

Wat zijn de resultaten?

  • Sinds 1993 heeft de stichting 34 beren uit noodlottige situaties gered en naar het berenopvangcentrum ‘Het Berenbos’ gebracht waar ze een onbezorgd berenleven genieten. Daarnaast heeft Bears in Mind, vaak i.s.m. haar partners, meer dan 100 beren uit noodlottige situaties herplaatst in vergelijkbare opvangcentra.
  • We hebben berenleefgebied en populatie groottes in kaart gebracht, waardoor beren beter beschermd worden.
  • We hebben in diverse landen gezorgd dat er op overheidsniveau managementplannen voor berenpopulaties zijn geschreven en geïmplementeerd.
Educatie leaflet in Iran website

Educatie pamflet over beren in Iran

GlobeGuards_Logo_Icon_Beer

Wanneer je een beer uit verschrikkelijke omstandigheden hebt weten te redden en ziet genieten in Het Berenbos, daar doen we het allemaal voor!

Ingrid Vermeulen

GlobeGuards_Logo_Icon_Beer

Meer weten?

E-mail:

ivermeulen@bearsinmind.org

Contactpersoon:

Ingrid Vermeulen

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild