Bring The Elephant Home

Voor een wereld waarin mensen en olifanten in harmonie samenleven.

Bescherming van:

Aziatische en Afrikaanse olifanten

Actief in:

Thailand en Zuid-Afrika

logo website

Stichting Bring The Elephant Home (opgericht in 2004) zet alles op alles om de overlevingskans van olifanten te vergroten. Onze natuurbeschermingsprojecten starten bij de lokale gemeenschap. We streven naar duurzaam positieve verandering, naar een wereld waarin mens en olifant in harmonie naast elkaar kunnen leven.

127483211_4948930141791456_2661852777505865659_o website

Onderzoeksteam

Wat zijn de bedreigingen?

In minder dan 100 jaar is het aantal in het wild levende olifanten schrikbarend afgenomen. Mensen annexeren hun leefgebied; hun voedsel, water en migratieroutes verdwijnen. Om te overleven begeven ze zich in de mensenwereld, wat ernstige conflicten veroorzaakt. Een krimpende habitat en de daarmee gepaard gaande conflicten zijn een hoofdoorzaak van het dreigende uitsterven van wilde olifanten, in Afrika zowel als Azië.

Wat is onze aanpak?

Waar mogelijk gaan we praktisch te werk: planten van bomen, boeren helpen met de transitie naar alternatieve gewassen die mens-olifant conflicten verminderen, inzet van bijen om olifanten uit plantage te houden, tellingen van het aantal wilde olifanten, observaties, inzet van cameravallen en gps-banden en directe observaties om het welzijn van olifanten in kaart te brengen.

We brengen betrokkenen bij elkaar: vooral de mensen die de dupe zijn van mens-olifant conflicten organiseren zelf de beschermingsprojecten.

Onze geïntegreerde aanpak verbindt het welzijn van olifanten, het behoud van habitat, en het welzijn van de mens.

Wat zijn de resultaten?

Onze projecten en onderzoek zorgen ervoor dat mens en olifant in harmonie naast elkaar kunnen leven. Tevens leveren ze directe voordelen op voor de lokale bevolking waardoor er meer draagvlak en begrip ontstaat, wat zorgt voor meer tolerantie voor olifanten. Hierdoor nemen gewelddadige conflicten tussen mensen en olifanten af, en ontstaat er duurzaam positieve verandering voor olifanten, mensen en de natuur.

Asian elephants website

Aziatische olifanten

GlobeGuards_Logo_Icon_Olifant

Willen olifanten een kans hebben om buiten dierentuinen en gevangenschap te overleven, dan moeten we hun natuurlijke leefomgeving beschermen en uitbreiden.

Antoinette van de Water

GlobeGuards_Logo_Icon_Olifant

Meer weten?

E-mail:

info@bteh.org

Contactpersoon:

Antoinette van de Water

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild