CONCETA Bolivia

Levert een bijdrage aan de bescherming en het behoud van de Boliviaanse rivierdolfijn en zijn leefomgeving.

Bescherming van:

Rivierdolfijnen

Actief in:

Bolivia

logo website

Vanuit onze passie en gedrevenheid om bij te dragen aan het behoud van de Boliviaanse rivierdolfijn (Inia geoffrensis boliviensis) is in 2013 de stichting CONCETA Bolivia opgericht. Onze focus ligt op onderzoek en voorlichting om zo kennis te vergroten en steun en actie te inspireren voor het behoud van de Boliviaanse rivierdolfijn en zijn natuurlijke omgeving.

Rivier dolfijn website

Boliviaanse rivierdolfijn

Wat zijn de bedreigingen?

Een opeenstapeling van ecologische problemen vormt een ernstige bedreiging voor de Boliviaanse rivierdolfijnen. Watervervuiling door landbouw en mijnbouw vervuilt hun leefgebied. Ze belanden vaak per ongeluk in visnetten en verdrinken, of worden gedood door vissers om netten te beschermen. Soms worden ze zelfs gebruikt als visaas. Dammen verstoren rivierstromen en beperken hun bewegingsvrijheid en voedselbronnen. Ook klimaatverandering brengt onvoorspelbare milieuveranderingen met zich mee.

Wat is onze aanpak?

Het behoud van de Boliviaanse rivierdolfijnen vereist dringende milieubeschermingsmaatregelen en bewustwording om hun kwetsbare leefomgeving te behouden. We verzamelen gegevens over hun aantallen, verspreiding en gedrag door samen te werken met lokale mensen om dolfijnen vanaf boten en land te observeren en te tellen. Met hydrofoons nemen we hun geluiden op om hun biologie en gedrag beter te begrijpen. Onze voorlichtingsactiviteiten, zoals schoolbezoeken en het maken van educatief materiaal, richten zich op het benadrukken van de unieke kenmerken van deze dolfijnen en hun afhankelijkheid van een gezond zoetwaterecosysteem.

Wat zijn de resultaten?

  • Opzetten van het INIAtive voorlichtingsprogramma waaronder een infographic is ontworpen over verantwoord dolfijntoerisme. Deze zijn verspreid aan reisbureaus in de steden La Paz en Santa Cruz waar vanuit vele toeristen jungle tours boeken en ter plaatsen waar dolfijnen door toeristen gespot kunnen worden.
  • Opnames gemaakt van nog niet eerder beschreven geluiden gemaakt door Boliviaanse rivierdolfijnen.
  • Verscheidene tellingen gedaan met de hulp van Boliviaanse studenten. En hiervoor ook een app laten ontwikkelen die helpt om waarnemingen van dolfijnen te loggen.
Veldwerk website

Veldwerk

GlobeGuards_Logo_Icon_Dolfijn

Niks magischer dan rivierdolfijnen in de schemering te zien, omringd door de geluiden van de jungle. Echt een inspiratie om ons in te blijven zetten onze kostbare ecosystemen te beschermen en te koesteren.

Amber Beerman

GlobeGuards_Logo_Icon_Dolfijn

Meer weten?

E-mail:

info@concetabolivia.org

Contactpersoon:

Amber Beerman

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild