FONA Conservation

Fonds voor Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud.

Bescherming van:

Ecosystemen, dieren en planten wereldwijd via studentenonderzoek.

Actief in:

Wereldwijd

logo website

De Stichting FONA is in 1967 opgericht door prof.dr. M.F. Mörzer Bruyns, hoogleraar Natuurbeheer en destijds verbonden aan het voormalige Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), thans Wageningen Environmental Research. Vanuit een bescheiden kapitaal verleent de Stichting jaarlijks 10-20 subsidies aan veelbelovende studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen die onderzoeksprojecten uitvoeren op het terrein van de internationale natuurbescherming. Het bestuur hanteert hoge eisen t.a.v. de kwaliteit van het onderzoek en de bijdrage aan natuurbescherming, ongeacht de disciplinaire insteek, keuze voor het onderzoeksgebied of het ecosysteem waarop de studie betrekking heeft.

Fieldwork Bulgaria website

Veldwerk in Bulgarije

Wat zijn de bedreigingen?

FONA steunt onderzoek naar allerlei biodiversiteitsbedreigingen en natuurherstel. Voor talentvolle studenten zijn de mogelijkheden om te participeren in het internationaal natuurbeheer beperkt.  Dit terwijl nieuwe inzichten juist een verrijking en aanvulling kunnen vormen voor de ecologische bedreigingen waar we voor staan. FONA geeft de nieuwe generatie een kans om veldervaring op te doen, zodat jonge mensen de basis kunnen leggen voor een professionele loopbaan in het natuurbeheer.

Wat is onze aanpak?

FONA blijft zich ontwikkelen als een belangrijk fonds voor talentvolle jonge onderzoekers die in het kader van hun studie ervaring willen opdoen in het veld van internationaal natuurbeheer.  Het bestuur verwerft fondsen en verstrekt subsidies. Ze beoordeelt de aanvragen, en geeft de aanvragers feed back t.a.v. de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor natuurbescherming en persoonlijke motivatie van de aanvrager.

Wat zijn de resultaten?

  • De afgelopen 25 jaar hebben jaarlijks 10-20 studenten een financiĂ«le ondersteuning ontvangen.
  • FONA stelt haar netwerk ter beschikking om jong afgestudeerden in contact te brengen met het netwerk van internationale natuurbeschermers.
  • FONA biedt coaching aan jonge afgestudeerden die een concreet natuurbeschermingsinitiatief hebben.
  • FONA ondersteunt de Future For Nature Academy bij het jaarlijks samenbrengen van FFN prijswinnaars en studenten.
FootprintJaguarCostaRica(1) website

Voetafdruk van een jaguar in Costa Rica

GlobeGuards_Logo_Icon_Tijger

Door verbinding en ondersteuning creëert FONA een brug voor studenten die zich willen inzetten voor natuurbescherming wereldwijd.

Marielle Beijen

GlobeGuards_Logo_Icon_Tijger

Meer weten?

E-mail:

info@fonaconservation.nl

Contactpersoon:

Marielle Beijen of Roos Kuiters

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild