Future For Nature

Reikt jaarlijks drie Awards uit aan jonge, internationale natuurschermers.

Bescherming van:

Biodiversiteit, alle soorten en gebieden.

Actief in:

Internationaal

logo website

Stichting Future For Nature (opgericht in 2007) ondersteunt ambitieuze en getalenteerde natuurbeschermers aan het begin van hun carrière. Ieder jaar wordt de prestigieuze Future For Nature Award uitgereikt aan drie van deze helden. Zij krijgen een bedrag van € 50.000 dat ze naar eigen inzicht aan hun natuurbeschermingsprojecten mogen besteden. Alle winnaars worden lid van de Future For Nature Family, een platform dat door FFN gesteund en gefaciliteerd wordt. De verhalen en successen van deze Family inspireren een publiek van studenten en jong afgestudeerden. De Future For Nature Academy is een platform waar deze jongeren elkaar vinden.

FFN Award statue website

Future For Nature Awards

Wat zijn de bedreigingen?

Wereldwijd zijn er veel bedreigingen waar de natuur onder te lijden heeft. De grotere, bekendere factoren zoals verlies van leefgebied, vervuiling, klimaatverandering en invasieve soorten krijgen bij al onze projecten een lokale betekenis. Zo werkt Karolina in Chili hard om de opmars van grote akkerbouw bedrijven hand in hand te laten gaan met de bescherming van de Chileense boself, een kleine kolibrie. En is Ofir in centraal en oost Afrika dagelijks bezig stropers en handelaren te ontmaskeren die illegaal onderdelen van wildlife willen smokkelen.

Wat is onze aanpak?

Wij geloven dat jonge mensen de passie, het doorzettingskracht en het vermogen om buiten de gebaande paden de denken en doen bezitten. Dat is waarom we juist deze mensen, deze biodiversiteits-experts met grote kennis en kunde op de lokale schaal waar ze opereren, ondersteunen. Door deze mensen samen te brengen, maken we ze individueel sterker, en groeit hun impact voor de natuur.

Wat zijn de resultaten?

De inmiddels 48 winnaars van de FFN Award beschermen in > 30 landen de natuur en haar soortenrijkdom. Velen zijn doorgegroeid van activistische eenpitters, tot groeiende organisaties met een professionele aanpak en meetbare resultaten. Het netwerk van deze FFN Family versterkt zich en biedt kracht en ondersteuning aan de leden. De jongeren bij de FFN Academy ontmoeten ieder jaar de nieuwe winnaars en organiseren 15-20 evenementen per jaar om een breder publiek te inspireren.

FFN family website

Future For Nature Family

GlobeGuards_Logo_Icon_Das

The FFN Family is growing and its members are bonding more and more. We received a lot of energy and inspiration for more impactful conservation actions!

Inza Koné (FFN winner 2009)

GlobeGuards_Logo_Icon_Das

Meer weten?

E-mail:

info@futurefornature.org

Contactpersoon:

Rascha Nuijten

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild