Leo Foundation

Zet zich in voor de bescherming en het beheer van grote roofdieren in Afrika en voor de leeuw Panthera leo leo in het bijzonder.

Bescherming van:

Noordelijke ondersoort van de leeuw en andere carnivoren.

Actief in:

Kenia, Kameroen, Senegal, Nepal en India.

logo website

Sinds 2007 zet de Leo Foundation zich in voor het beschermen van populaties van grote carnivoren zoals leeuwen, luipaarden, hyena’s en tijgers. Met educatieprojecten en steun aan onderzoek op diverse locaties in Afrika en Azië weet de stichting lokaal echt een verschil te maken. Het opbouwen van capaciteit in landen waar grote carnivoren het meest onder druk staan is dan ook een belangrijk speerpunt van de stichting. Hierbij is samenwerken met zowel lokale als internationale partners cruciaal.

IMG_3402 website

Een leeuw in Afrika

Wat zijn de bedreigingen?

Doordat mensen en hun activiteiten zich steeds verder uitbreiden in de natuurlijke leefomgeving van grote carnivoren, komen zij steeds vaker in direct contact met elkaar. Beschermde gebieden krimpen door uitbreiding van landbouwgebied en aantallen van natuurlijke prooidieren nemen af door stroperij. Dit zorgt vaak voor conflict, bijvoorbeeld omdat carnivoren vee en soms zelfs mensen aanvallen. Als gevolg hiervan, worden grote carnivoren actief vervolgd, en zijn op veel plekken sterk bedreigd.

Wat is onze aanpak?

De Leo Foundation zoekt samen met lokale overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten, parkbeheerders en de mensen die in het gebied wonen naar manieren die werken om problemen lokaal op te lossen. De foundation staat voor een hands-on benadering en werkt oplossingsgericht met als basis de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Wat zijn de resultaten?

In verschillende landen in Afrika en Azië zijn projecten opgezet gericht op een betere bescherming van iconische soorten als de tijger en de leeuw. Door de lokale bevolking actief te betrekken, kinderen al van jongs af aan voor te lichten en wetenschappelijke kennis te vergaren worden verbeterde omstandigheden gecreëerd voor het herstel van populaties.

tijger website

Een tijger in Nepal

GlobeGuards_Logo_Icon_Leeuw

Dankzij onze passie voor grote carnivoren kunnen wij partners in Afrika en Azië helpen met het opzetten van nieuwe projecten en activiteiten voor het behoud en herstel van carnivorenpopulaties en hun leefgebieden.

Hans de Iongh

GlobeGuards_Logo_Icon_Leeuw

Meer weten?

E-mail:

info@leofoundation.org

Contactpersoon:

Hans de Iongh

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild