Natura Iberica

Zet zich in voor het veiligstellen van bedreigde dieren en planten op het Iberisch Schiereiland.

Bescherming van:

Gieren, roofvogels, (kurk)eikenbos, mediterrane ecosystemen en natuurreservaat Faia Brava.

Actief in:

Portugal en Iberisch Schiereiland

logo website

Stichting Natura Iberica (opgericht in 2015) richt zich op het behoud en herstel van kwetsbare ecosystemen op het Iberisch Schiereiland door het ondersteunen van lokale organisaties. Het Iberisch schiereiland herbergt vele hoge natuurwaarden, waar aandacht en zorg voor nodig is. Naast de inspanningen van de lokale overheden en Europa, is betrokkenheid van ons als burgers noodzakelijk. Natuurbescherming die hand in hand gaat met het versterken van de lokale communities die leven de producten en diensten die de regio te bieden heeft. Dat is waar Natura Iberica voor staat.

egyptian vulture 09050812 website

Egyptische gier in het Faia Brava reservaat

Wat zijn de bedreigingen?

Door de leegloop van het platteland nemen natuurbranden toe in frequentie en omvang. Ze hebben verwoestende effecten op mens en natuur. Klimaatverandering brengt periodes mee van droogte en hitte, waardoor brandgevaar nog meer toeneemt. De droogte leidt bovendien tot acuut watergebrek voor dieren in de zomer. Op het Iberische schiereiland zien we de woestijn oprukken. Mediterrane bossen verdwijnen met de dieren en planten die daar leven; belangrijke inkomstenbronnen voor de lokale bevolking dreigen te verdwijnen.

Wat is onze aanpak?

We ondersteunen de regionale Portugese organisatie Associação Transumância e Natureza (ATNatureza). Zij dragen sinds hun oprichting in 2000 zorg voor het natuurreservaat Faia Brava (thans 1.100 hectare, doel is 2.000 hectare).

We werven fondsen voor landaankoop, bekostigen investeringen voor inrichting en beheer, en adviseren de beheerorganisatie. Daarnaast bevorderen we educatie en kennisdeling, ecotoerisme en verkoop van lokale producten uit de natuur zoals de Faia Brava olijfolie.

De afgelopen jaren maakten we de uitbreiding van het reservaat met meer dan 150 hectare mogelijk, steunden we een herbebossingsproject, financierden we de aanschaf van bosmaaiers, surveillance-camera’s, bedrijfskleding, de aanleg van natuurlijke poelen, een tentoonstelling in het nationale Museu do Côa en recent een nieuwe tractor. We adviseerden bij het opstellen van een beheerplan en het toepassen van Rewilding principes in het beheer. We staan ATNatureza met raad en daad bij.

Wat zijn de resultaten?

  • Het reservaat Faia Brava heeft nu een nationale beschermingsstatus en geniet nationale bekendheid, op televisie en in het Côa Museum, dat veel bezoekers trekt.
  • De populaties gieren en roofvogels zijn stabiel gebleven, de Zwarte ooievaar is teruggekeerd, de herbebossingspercelen zijn aangeslagen, het natuurlijk bosherstel begint vorm te krijgen en de aangelegde poelen houden water vast.
  • Ook kon de beheerorganisatie ATNatureza een moeilijke periode in haar bestaan overbruggen dankzij morele, personele en materiele steun van Natura Iberica.
Veldexcursie Faia Brava website

Veldexcursie in het natuurreservaat Faia Brava

GlobeGuards_Logo_Icon_Gier

Sinds 2005 heb ik gezien hoe het bos in Faia Brava kon herstellen. Hoe snel de poelen weer bevolkt raakten met amfibieën, de uitgedroogde grond weer een prachtige bloemenzee kan voortbrengen. Dat kunnen en moeten we zien te behouden, we kunnen klimaatverandering voorblijven, door samen een veerkrachtig ecosysteem te ontwikkelen, leefgebied van talloze prachtige dieren en planten. Helpt u mee?

Henk Smit

GlobeGuards_Logo_Icon_Gier

Meer weten?

E-mail:

henk@naturaiberica.nl

Contactpersoon:

Henk Smit

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild