Nova Atlantis

Doet onderzoek naar walvissen en dolfijnen vanaf het eiland Pico op de Azoren.

Bescherming van:

Walvisachtigen rondom de Azoren, met speciale focus op de Risso’s dolfijn.

Actief in:

Azoren (Portugal) en Nederland

Nova Atlantis

Nova Atlantis werkt sinds 2000 vanuit de Azoren en verricht wetenschappelijk onderzoek naar meer dan 20 walvisachtigen. Door deze onafgebroken lange-termijn dataverzameling worden ecologische patronen zichtbaar, en kunnen beschermingsmaatregelen worden voorgesteld en gerealiseerd. Bescherming is noodzakelijk om de soortenrijkdom in het Atlantische ecosysteem (o.a. zeevogels, zeeschildpadden, vispopulaties, plankton) voor de toekomst te behouden. De residente populatie Risso’s dolfijnen fungeren binnen de onderzoeken als “indicator” van het marine milieu waarin zij leven. Via het analyseren van hun ecologie zijn o.a. de invloeden van klimaatverandering zichtbaar. Het uiteindelijke doel van Nova Atlantis is het instellen van een Marine Protected Area (MPA) en een meer accurate IUCN status voor de Risso’s dolfijn in de Oostelijke Atlantische oceaan.

Varen-door-de-regen website

Nova Atlantis team aan het werk tijdens de regen

Wat zijn de bedreigingen?

De opwarming van het zeewater is een belangrijke verstorende invloed waarvan de effecten op het ingewikkelde ecosysteem rond de Azoren nog onduidelijk zijn. Bijvangst, verwondingen en akoestische verstoring door boten en de druk van het walvistoerisme zijn belangrijke bedreigingen, die in de Azoren al hebben geleid tot het vrijwel verdwijnen van groepen Risso’s vrouwtjes met pasgeboren kalveren.

Wat is onze aanpak?

Wij brengen op gestructureerde wijze in kaart welke soorten we waarnemen vanaf land en op zee, waardoor trends zichtbaar worden in de aanwezigheid en samenstelling van (groepen) walvisachtigen. In rapportages aan lokale autoriteiten en wetenschappelijke publicaties koppelen we deze trends bijvoorbeeld aan data over de zeewatertemperatuur en de aanwezigheid van commerciële boten. Daarnaast bieden we stages aan voor biologie studenten.

Wat zijn de resultaten?

  • Diverse publicaties over de complexe ecologie van de Risso’s dolfijnen.
  • Faciliteren/begeleiden van bachelor/master stageplekken voor biologie studenten.
  • Lokale en internationale lobby: Wij worden regelmatig uitgenodigd door de lokale autoriteiten en NGO’s om verslag uit te brengen over de bevindingen van ons onderzoek.
  • Internationale aandacht en kennisvergroting via het produceren van films en video abstracts.
  • Oprichten van de “Keep on Gramping” workgroup: Een platform voor internationaal samenwerkende Risso’s dolfijnen onderzoekers.
Soundtrap bij Risso's dolfijnen copy website

Soundtrap bij de Risso’s dolfijnen

GlobeGuards_Logo_Icon_Dolfijn

Elke dag wordt duidelijker hoe belangrijk de oceanen zijn voor de klimaatuitdagingen waar we voor staan. Wij dragen bij aan die bewustwording.

Karin Hartman

GlobeGuards_Logo_Icon_Dolfijn

Meer weten?

E-mail:

oceanwatch@gmail.com

Contactpersoon:

Karin Hartman

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild