Ouwehand Zoo Foundation

Ondersteunt natuurbeschermingsprojecten waarin wilde soortgenoten van dieren die in Ouwehands Dierenpark leven centraal staan.

Bescherming van:

Alle dieren overal ter wereld

Actief in:

Wereldwijd

logo website

In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen. Vanuit de Ouwehand Zoo Foundation (opgericht in 2010) doneert Ouwehands Dierenpark jaarlijks aan diverse projecten.

Monniksgier_Ouwehands Dierenpark_2 website

Monniksgier in Ouwehands Dierenpark

Wat zijn de bedreigingen?

Helaas is de mens vaak de grootste bedreiging voor dieren en de natuur. Het kan dan gaan om het stropen van dieren, het illegaal handelen in dieren, het kappen van bomen of natuurgebieden in zetten voor landbouwactiviteiten. Ook de opwarming van de aarde en plasticvervuiling vormen grote problemen voor de natuur.

Wat is onze aanpak?

Behoud van soorten door het beschermen van leefgebieden staat centraal. Ouwehand Zoo Foundation werkt altijd met samen de lokale bevolking en betrouwbare partners die realistische doelen nastreven. Projecten worden financieel gesteund maar ook door het delen van kennis en inzetten van expertise. Creëren van bewustzijn, en genereren van media-aandacht draagt de stichting hoog in het vaandel.

Wat zijn de resultaten?

  •  In de afgelopen 13 jaar is er al € 6.634.148 gedoneerd aan projecten waarbij o.a. bescherming van leefgebieden tegen stroperij, educatie van de bevolking en soortbehoud centraal staan.
  • De volgende soorten zijn momenteel onderdeel van OZF-projecten: Monniksgier, Maleise beer, ijsbeer, reuzenpanda, Humboldt pinguïn, kleine plompe lori, rode panda, bruine beer, bonobo, orang oetan, gorilla, colobus- of franjeaap, gewone jaarvogel en Grevy’s zebra.
maleise beer_Ouwehands Dierenpark 3 website

Maleise beer in Ouwehands Dierenpark

GlobeGuards_Logo_Icon_Ezel

Ouwehand Zoo Foundation (OZF) steunt wilde soortgenoten van diersoorten die in Ouwehands Dierenpark leven door bescherming van het leefgebied, onderzoek en educatie allemaal in samenwerking met de lokale bevolking.

José Kok

GlobeGuards_Logo_Icon_Ezel

Meer weten?

E-mail:

ozf@ouwehand.nl

Contactpersoon:

José Kok

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild