Stichting Lucie Burgers

Maakt zich sterk voor gedragsonderzoek bij dieren.

Bescherming van:

Alle in het wild levende diersoorten

Actief in:

Wereldwijd

logo website

Stichting Lucie Burgers bestaat sinds 1980 en is genoemd naar de dochter van de oprichter van de dierentuin Burgersā€™ Zoo in Arnhem. De stichting maakt zich sterk voor gedragsonderzoek bij dieren. Door vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren te stimuleren en te faciliteren beoogt de stichting kennis over het natuurlijk gedrag van dieren en over de ecologie te bevorderen. Met die kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiĆ«nter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. De stichting ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild.

kraai website

Vogelonderzoek

Wat zijn de bedreigingen?

Het voortbestaan van veel diersoorten valt naar verwachting slechts te verzekeren onder omstandigheden die door menselijk toedoen in meer of mindere mate gereguleerd worden. Deze omstandigheden variƫren van beschermde natuurgebieden tot dierentuinen. Binnen de gegeven omstandigheden moet er voor individuele dieren gestreefd worden naar een volgens biologische maatstaven aanvaardbaar welzijn en realistische kansen op voortbestaan van de soort.

Wat is onze aanpak?

De stichting ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van soorten in het wild. De stichting probeert hierbij met name inzichten te verwerven die het voortbestaan van diersoorten kunnen helpen. Inzicht in de ecologische en gedragsmatige aanpassingen van een diersoort is de basis voor effectieve beheer- en beschermingsmaatregelen.

Wat zijn de resultaten?

  • Vergelijkend veldonderzoek in Madagaskar tussen lemuren- en makakengroepen verschafte data over ruimtelijke structuren van lemuren.
  • Gegevensverzameling met tags naar de trek van reuzenmantaā€™s langs de kust van Mozambique. Hieruit voortgekomen informatie vormde de basis voor strategieĆ«n om deze roggen te kunnen behouden.
  • Ondersteuning van het project om jonge orang-oetanweesjes in Oost-Kalimantan uiteindelijk weer los te laten in het bos.
Onderzoek uitvoeren website

Het uitvoeren van onderzoek

GlobeGuards_Logo_Icon_Vogel_03

Kennis over het functioneren van de natuur en over het gedrag van dieren is essentieel om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan natuurbescherming. Het is de wens van de Stichting Lucie Burgers zich ook de komende jaren te kunnen blijven inzetten voor het vergroten van die kennis.

Alex van Hooff

GlobeGuards_Logo_Icon_Vogel_03

Meer weten?

E-mail:

info@burgerszoo.nl

Contactpersoon:

Alex van Hooff

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild