Stichting SPOTS

Zet zich in voor de wilde katachtingen met als focusdieren de cheetah, leeuw en luipaard.

Bescherming van:

Wilde katachtigen met als focusdieren de leeuw, cheeta en luipaard. Daarnaast stellen wij jaarlijks een kleinere kattensoort centraal en ondersteunen wij dat jaar een project welke zich voor dat specifieke dier inzet.

Actief in:

Voornamelijk Zuidelijk Afrika. In het project kleine kattensoort wordt op wereldniveau gewerkt. Zo ondersteunden wij in 2022 een project voor de Vissende kat in India en in 2023 een project in Zuid-Amerika voor de Andes kat.

Drukwerk

Stichting SPOTS (opgericht in 2004) zet zich vanuit Nederland in voor de bescherming van wilde katachtigen, met als focusdieren de cheeta, leeuw en luipaard. Daarnaast ondersteunen wij jaarlijks een project dat zich inzet voor een kleinere kattensoort. Wij ondersteunen projecten die zich kenmerken door een directe aanpak, waarbij betrokkenheid van de lokale bevolking essentieel is.

Daarnaast is het geven van voorlichting in Nederland zelf alsook het voeren van een lobby in bijvoorbeeld de reisbranche en politiek aangaande onderwerpen die van belang zijn voor onze focusdieren, belangrijke doelstellingen van onze stichting.

Voorlichting 01 website

Het geven van voorlichting in Nederland

Wat zijn de bedreigingen?

De grootste bedreiging voor wilde katachtigen is afname van leefgebied en het daardoor groeiende conflict met mensen waarbij veel dieren worden gedood. Een toenemende bedreiging is stroperij en (illegale) handel. Katten worden uit het wild geroofd omdat ze bijvoorbeeld geliefd zijn als huisdier, ornament, voedsel en medicijn of ze worden ingezet in toeristische attracties.

Wat is onze aanpak?

SPOTS ondersteunt projecten die zich inspannen het conflict tussen mens en dier te verkleinen; zo sponsoren wij GPS-collars, lionguards en veekralen waar vee beschermd wordt tegen roofdieren. In Nederland geven wij voorlichting om de problematiek van de katten naar voren te brengen en voeren wij een lobby in politiek en bedrijfsleven op onderwerpen die van belang zijn voor onze focusdieren.

Wat zijn de resultaten?

  • Totstandkoming ANVR richtlijnen aangaande excursies met wilde katachtigen en landelijke congresdagen duurzaamheid in toerisme.
  • Diverse aangenomen Tweede Kamer moties.
  • Mede door onze inspanningen kondigde Zuid-Afrika aan te stoppen met hun fokindustrie van o.a. leeuwen.
  • Sponsoring van vele veekralen, GPS collars en cameratraps waardoor dieren beter beschermd zijn en/of beter onderzoek mogelijk is.
PREDATOR PROOF kraal for community stock - Namibian Lion Trust 01 website

Een veekraal om het vee te beschermen

GlobeGuards_Logo_Icon_Panter

Het is essentieel dat in natuurbescherming gewerkt wordt aan lange termijn oplossingen. Een anti poaching unit bijvoorbeeld klinkt sexy maar is in onze ogen niet zo zinnig als er niet ook aan de bron van problemen, die leiden tot stroperij, wordt gewerkt.

Simone Eckhardt

GlobeGuards_Logo_Icon_Panter

Meer weten?

E-mail:

info@stichtingspots.nl

Contactpersoon:

Simone Eckhardt

GlobeGuards_Logo_Icon_Schild