Gezocht: Bestuursleden voor GlobeGuards

Help de natuur wereldwijd | Word bestuurslid bij GlobeGuards

https://globeguards.nl/wp-content/uploads/2022/03/cropped-GlobeGuards_Logo_Icon_Schild.png

Over GlobeGuards

GlobeGuards is een non-profit federatie van 22 Nederlandse organisaties die zich richten op natuurbescherming over de hele wereld. Elke organisatie heeft zijn eigen unieke specialisatie in bescherming, onderzoek of beheer van natuurgebieden of specifieke soorten. GlobeGuards brengt praktische ervaringen bij elkaar, zodat de leden kennis aan elkaar overbrengen en elkaar waar mogelijk ondersteunen.

Daarbij organiseert GlobeGuards ieder jaar rond Werelddierendag de Dag van de Natuur; een veiling van bijzondere natuurbelevenissen. De natuurbelevenissen worden aangedragen door de leden van GlobeGuards, kleine maar zeer slagvaardige natuurbeschermers. De opbrengst van de veiling gaat naar de natuurprojecten van de leden.

Bestuurslid bij GlobeGuards

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris (per direct), penningmeester (voorjaar 2024) en voorzitter (voorjaar 2025). Het betreffen alle drie onbetaalde functies. Het bestuur van GlobeGuards wordt ondersteund door een programma- en veiling coƶrdinator.

Functie-omschrijving

Secretaris
De secretaris is de schrijver van het bestuur! Je houdt de notulen van de bestuursvergaderingen en algemene leden vergaderingen bij. Je bent verantwoordelijk voor de administratie zoals het voeren van correspondentie, het maken van verslagen en notulen en het bijhouden van de ledenlijst.
Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de te maken inhoud van de website waarbij je wordt
ondersteund door een externe medewerker.
Tijdbesteding per jaar: circa 80 uur

Penningmeester
De penningmeester beheert het geld van GlobeGuards! Je bent verantwoordelijk voor de financiƫle huishouding zoals de contributies van de leden, het doen van betalingen en ontvangen van donaties en sponsoring. Tevens hou je ook het kas-en bankboek bij, maakt je een financieel jaarverslag van
het verstreken jaar en een begroting voor het komende boekjaar.
Tijdbesteding per jaar: circa 50 uur

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van GlobeGuards naar buiten en binnen en houdt overzicht over wat er gebeurt binnen GlobeGuards. Je leidt de bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en zorgt ervoor dat de genomen besluiten uitgevoerd worden. Je vertegenwoordigt GlobeGuards naar de binnen- en de buitenwereld toe, stuurt de jaarlijkse natuurveiling (Dag van de Natuur) aan en geeft leiding aan het bestuur. Verder geef je ook inhoud aan de uitvoering van de profilering en initieer je (communicatie)stappen die binnen de strategie passen.
Idealiter neem je als toekomstige voorzitter nu plaats in het bestuur van GlobeGuards als algemeen lid waarna je in het voorjaar van 2025 de rol als voorzitter zal overnemen.
Tijdsbesteding per jaar: circa 80 uur

Interesse?

Stuur je CV met motivatiebrief voor 1 oktober 2023 naar info@globeguards.nl.
Voor vragen bel met Mara Kortekaas, programma coƶrdinator, 0621977947.