Schenken en/of nalaten

Schenken en/of nalaten

Steeds meer mensen nemen goede doelen op in hun testament. Het is voor u dus mogelijk om de bescherming van de natuur wereldwijd te blijven steunen door GlobeGuards op te nemen in uw testament. Omdat GlobeGuards staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is uw schenking vrij van erfbelasting en komt 100% ten goede aan de Natuur!

Een nalatenschap aan een goed doel kent twee mogelijkheden

Legaat

Met een legaat kunt u zelf aangeven welk deel van uw erfenis u wilt nalaten aan een goed doel. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een legaat, een vastgesteld bedrag, aan GlobeGuards na te laten. Maar het kan ook om goederen gaan. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in uw testament.

GlobeGuards_Logo_Icon_Vis_02_Tint
GlobeGuards_Logo_Icon_Vis_04_Tint

GlobeGuards als erfgenaam

Niet alleen familieleden, ook instellingen kunnen in een testament opgenomen worden. Wilt u een deel van of de gehele erfenis ten goede laten komen aan GlobeGuards, dan kunt u GlobeGuards benoemen tot (mede-) erfgenaam. Deze manier van nalaten heet een erfstelling. Eerst worden alle rechten van anderen (boedelkosten, legaten en eventuele schulden) van de totale nalatenschap afgetrokken. Van wat er overblijft krijgen de erfgenamen hun deel.

Het testament

Het testament wordt opgesteld bij de notaris. De kosten hiervoor verschillen per notaris. Voor gedetailleerde informatie over nalatenschappen en (fiscaal aftrekbare) schenkingen tijdens uw leven, kunt u terecht bij uw notaris. U kunt ook bellen met de Notaristelefoon: 0900-346 9393 (tussen 9.00 en 14.00 uur) of kijken op www.notaris.nl.

Contact

Denkt u erover om GlobeGuards op te nemen in uw testament? Neem dat contact op met ons op door een email te sturen naar info@globeguards.nl of het contactformulier in te vullen.