Wat doen wij?

Wat doen wij?

GlobeGuards beschermt bedreigde dieren, planten en leefgebieden in Afrika, Azië, Europa, Midden- en Zuid-Amerika. Met minimale middelen brengen de leden van GlobeGuards grootse resultaten tot stand.
Deze resultaten bereiken we doordat we niet het individuele dier beschermen maar de soort en zijn leefomgeving. Zo zorgen we voor duurzame bescherming.
We werken samen met lokale natuurbeschermers en de lokale bevolking, want samen kom je verder. Daardoor weten we precies wat er speelt en dus wat er nodig is.

GlobeGuards-leden staan voor krachtiger ecosystemen en grotere biodiversiteit op de lange termijn. Daarnaast zetten zij zich ook in voor communicatie en educatie op dit vlak.
Van elke euro besteden we 93 cent aan natuurbescherming ter plaatse.
We hebben geen kantoorpanden of auto’s en alle 22 leden hebben samen maar
7,65 fte aan betaalde Nederlandse medewerkers in dienst.
Meer dan 300 Nederlanders zetten zich vrijwillig voor GlobeGuards in.

Infographic GlobeGuards 2023